albinutavesela-ong.rositemap

DESPRE NOI

DATE DE CONTACT:

ASOCIAŢIA ,,ALBINUŢA VESELĂ”
Str: GHEORGHE GLOD Nr. 14 (cod poştal 600294)
COD IDENTIFICARE FISCALĂ ( C.I.F.) 25355122

CONT BANCAR : BRD
COD IBAN: RO55 BRDE 040S V368 6246 0400
NUMERE TELEFON
: 0744 34 62 14 / 0234 55 46 99

ADRESA MAIL: albinutavesela_ong@yahoo.com

tel. 0744346214, 0234554699, 0234575779.
PREŞEDINTE : Prof. GÂREA CUCU MARIA

MEMBRI FONDATORI:

Prof.înv. Preşc. ZĂTU MARIA
Ed. ALEXIUC VERONICA
Ed. AGACHE MARIA
Ed. NECHITESCU MARICICA
Prof. POPA DIDICA
Prof. GÂREA CUCU MARIA
Economist TĂBĂCARU SORINA
Părinte UNGUREANU ELENA

MEMBRI:

Prof. DUHALMU CRISTINA

Ed. MUNTEANU MIHAELA

Ed. CRĂCIUN ANDREEA FELICIA

ASOCIAŢIA “ALBINUŢA VESELĂ” s-a constituit în baza prevederilor Ordonanţei 26/2000, ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, autonomă, apolitică şi neguvernamentală, pe data de 26 martie 2009, în baza  Sentinţei civile 3269/180/2009

Scopul Asociaţiei este: promovarea valorilor educaţionale specifice educaţiei globale în rândul copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 24 Bacău si de la alte unităti preşcolare partenere, precum si sporirea gradului de implicare a cadrelor didactice, părinţilor, comunităţii în dezvoltarea de politici educaţionale.

Obiectivele Asociaţiei:

-Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie în cadrul Grădiniţei;

-Îmbunătăţirea parteneriatului cadre didactice-preşcolari-părinţi;

-Dezvoltarea relaţiilor de colaborare grădiniţă-comunitate;

-Creşterea gradului de implicare a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice în activităţi curriculare, extracurriculare,  popularizate la nivel local şi naţional;

-Analizarea, apărarea, susţinerea şi reprezentarea intereselor tuturor copiilor, părinţilor si cadrelor didactice aflate în diferite situaţii conflictuale sau raporturi conflictuale atât în cadrul Grădiniţei cât şi în afara sa.

-Crearea unei noi identităţi Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 24 Bacău, în spiritul tradiţiei si al înnoirii.

  Tipuri de activităţi:
 • Iniţierea şi/sau derularea unor proiecte de dezvoltare preşcolară;
 • Iniţierea şi/sau derularea de proiecte care să vizeze dezvoltarea fizică şi intelectuală a preşcolarilor, educaţia sanitară, educaţia rutieră, PSI, cunoaşterea şi respectarea drepturilor copiilor, protecţia mediului, cunoaşterea şi păstrarea valorilor culturale si spirituale ale poporului român;
 • Susţinerea materială şi financiară a copiilor ale căror familii se află în situaţii de risc social;
 • Organizare de tabere de vară şi excursii pentru copii, susţinerea financiară a copiilor cu posibilităţi materiale reduse pentru a participa la aceste activităţi;
 • Consilierea, informarea si orientarea preşcolarilor, părinţilor si cadrelor didactice aflaţi în dificultate ;
 • Stimularea copiilor si a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la concursurile preşcolare naţionale si internaţionale;
 • Intreţinerea si îmbunătăţirea localului grădiniţei, în vederea asigurării unor conditii favorabile pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;
 • Înfiinţarea Clubului Preşcolarilor din grădiniţă;
 • Mobilizarea părinţilor copiilor în susţinerea materială şi logistică a Grădiniţei;
 • Organizarea de sesiuni de informare si cursuri de pregătire pentru copiii, părinţii şi cadrele didactice din Grădiniţă şi din afara sa;
 • Realizarea de publicaţii reprezentative pentru Asociaţie şi Grădiniţă;
 • Organizarea de evenimente educative, conferinţe, , simpozioane, manifestări culturale şi religioase;
 • Prezentarea ofertei educaţionale a Grădiniţei în mediile interesate prin site-ul asociaţiei, www.albinutavesela-ong.ro ;
 • Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate, în ţară şi în străinătate;
 • Atragerea de personalitaţi din domeniul: educaţiei, culturii, artei, sportului, adminstraţiei centrale si locale, justiţiei, cultelor religioase etc.;
 • Realizarea de activităţi care să genereze venituri pentru Asociaţie;
 • Medierea relaţiilor Grădiniţei cu alte organizaţii si instituţii;
 • Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru Grădiniţă.

Sursele de finanţare:

1. Contribuţii din programul 2%;

2. Contribuţii/donaţii ale părinţilor sau cadrelor didactice;

3. Venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;

4. donaţii si sponsorizari ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public,
privat sau mixt, etc.;

5. Cotizaţii ale membrilor asociaţiei;

6. Finanţări sau subvenţii acordate de diferite instituţii publice sau private;

7. Alte încasări sau contribuţii.

Comentariile sunt inchise.