albinutavesela-ong.rositemap

PROIECTE EDUCAŢIONALE

„POVESTEA TRADIȚIILOR”

aprilie 2012 – noiembrie 2012,

proiect finanțat de Primăria și Consiliul Local ale Municipiului Bacău

Scopul proiectului:Dezvoltarea potenţialului uman al preşcolarilor, ca viitori cetăţeni,  care să-i sensibilizeze pe cei de o vârstă cu ei, pe părinţii acestora şi întreaga comunitate băcăoană, cu privire la problema  identităţii naţionale ,  a cunoaşterii  şi promovării valorilor tradiţionale româneşti.

Obiective:

 1. Informarea preşcolarilor cu privire la specificul popular local, identificarea şi pregătirea unui grup de 70 de  preşcolari care să devină promotori ai schimbării cu privire la cunoaşterea şi practicarea tradiţiilor locale;
 2. Promovarea imaginii şi realizărilor preşcolarilor prin participarea la mai multe   evenimente municipale și județene: ,,Festivalul tinerelor talente”: iunie 2012, sala „Mihail Jora” si ,,Sărbătoarea artelor”: octombrie 2012,  sala „Ateneu”
 3. Iniţierea unei căi de comunicare între preşcolari şi instituţiile publice locale responsabile de păstrarea şi practicarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti.

Activitățile proiectului :

1. Pregătirea unui număr de 120 de preșcolari pentru:

–  1 formație de colindători;

3 suite de dansuri populare;

–  mai multe  formații de ,,Căiuți”, „Capra”, „Ursul”, „Plugușorul”, „Sorcova”

2. Prezentarea mai multor PPT-uri cu privire la portul și tradițiile populare;

3. Activitate de confecționare de „Măști populare”

4. Participare la diferite concursuri cu suitele de dansuri populare.

Imagini de la spectacolul final

ce s-a desfasurat la Teatrul Bacovia Bacau


,,COPIII, PRIETENII NATURII”


Proiectul se încadrează în categoria educaţie ecologică, este reluarea sub alt generic a proiectului ,,Preşcolarii, prietenii naturii”, desfăşurat anul trecut şi se adresează deopotrivă copiilor şcolari şi preşcolari, părinţiloracestora, locuitorilor Cartierului Aviatori .

Are ca parteneri:

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 BACĂU

ŞCOALA ,,ALEXANDRU ŞAFRAN” BACĂU

LIGA STUDENŢEASCĂ A UNIVERSITĂŢII ,,VASILE ALECSANDRI” BACĂU

Scopul proiectului este de a-i  conştientiza pe toţi,  cei amintiţi mai sus, cu privire la necesitatea adoptării unui comportament pozitiv faţă de mediul înconjurător şi are  ca obiective specifice:

1 . Antrenarea unui număr de 250 de preşcolari, 300 de şcolari , 20 studenţi, părinţii copiilor în promovarea activităţilor menite să combată poluarea mediului ;

2. Plantarea , cu ajutorul studenţilor, părinţilor, cadrelor didactice a unui număr de cel puţin 100 de copăcei;

3. Confecţionarea de către copii şi distribuirea de pliante cu mesaj adecvat proiectului, oamenilor din cartier, familiarizarea acestora cu acţiunile de voluntariat.

Derulare: 14 – 30 noiembrie 2011

Acest proiect educativ are aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.


,,CIREŞARII”, CONCURS CULTURAL ARTISTIC INTERJUDEŢEAN


În perioada 2 mai-10 iunie 2011 va avea loc  concursul cultural-artistic pentru preşcolari şi scolari mici : ,,CIREŞARII” în cadrul lui, concurenţii îşi arată curajul de a participa şi predispoziţiile native pentru un anumit domeniu artistic;

 • momentul calendaristic ales pentru desfăşurare corespunde sfârşitului de an şcolar când preşcolarii au formate suficiente comportamente care să le dea imbold de participare;

 • spectacolul de premiere se face în prima zi din cireşar, de aici şi titlul proiectului;

 • Valenţele formativ-educative ale acestui concurs sunt multiple: dezvoltă copiilor trăsături pozitive de voinţă şi caracter, consolidează priceperi şi deprinderi dobândite pe parcursul anului şcolar, stimulează creativitatea , competenţele sociale, întăreşte coeziunea grupului (când participă ca formaţie artistică sau ca grup de la aceeaşi grădiniţă), responsabilizează fiecare membru pentru succesul echipei din care face parte.

  Regulile concursului:

  • înscrierea pentru concurs, între 2 -20 mai 2011 pe bază de Fişă de concurs ; Partenerii trimit lucrări plastice sau CD uri cu piesele de concurs şi plic autoadresat  la următoarea  adresă: Asociaţia ,,Albinuţa Veselă’’ Bacău, str. Gheorghe Glod nr. 14. Pentru fiecare piesă de concurs se achită o taxă de participare de 5 lei prin Ordin de Plată pentru ASOCIAŢIA ,,ALBINUŢA VESELĂ’’ , C.I.F. 25355122, cont depunere: RO55 BRDE 040S V368 6246 0400 cu menţiunea: PENTRU CONCURS.
  • desfăşurarea concursului/jurizarea : 2331 mai 2010;
  • transmiterea rezultatelor: 31 mai 2011- 10 iunie 2011 .

  Jurizarea se face de către o comisie formată din profesori de specialitate şi profesori pentru învăţământul preşcolar/educatoare-institutori/educatoare.

  Coordonatori proiect:

  ed. ALEXIUC VERONICA , membru fondator asociaţie

  ed. MUNTEANU MIHAELA, membru în asociaţie

  Copiii participanţi vor primi premii,  iar instructorii de formaţii, cadre didactice, vor primi adeverinţe.


  ,,PREŞCOLARII, PRIETENII NATURII”,


  DANS POPULAR: „HORĂ MOLDOVENEASCĂ CU STRIGĂTURI” executată de preșcolarii de la grupa mijlocie, Grupa „Albinuțelor”
  Instructor: Inst. GÂREA CUCU MARIA

  Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău şi al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţia Primăriei Municipiului Bacău şi nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia”.

  Proiectul se adresează tuturor preşcolarilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 24 Bacău, dar şi copiilor de la grădiniţele şi şcolile partenere în alte proiecte şi cuprinde:
  activităţi de informare a copiilor cu unele dintre problemele de mediu accesibile înțelegerii lor, prin prezentarea unor colaje de fotografii atractive , fiecare avertizând asupra unui poluant precum şi prin prezentarea filmelor şi fotografiilor realizate în cadrul activităţilor practic-aplicative.

  activități practic-aplicative în cadrul cărora preşcolarii:

  participă la workshop-uri :

  – de realizare a unor pliante prin intermediul cărora să atragă atenția oamenilor asupra necesităţii schimbării comportamentului pasiv față de problemele mediului, cu unul de implicare .
  – de realizare , din materiale refolosibile, a unor articole de vestimentaţie şi a unor jucării pentru a fi prezentate la spectacolul organizat cu ocazia evaluării proiectului .

  Merg în excursii organizate : la Parcul Gherăiești şi Parcul Cancicov din Bacău pentru a vedea și a aprecia efortul comunității locale de protejare şi conservare a acestor surse de oxigen pentru zona Bacăului, apoi la Grădiniţa cu Program Normal şi Şcoala cu clasele I-VIII Somuşca/Cleja, respectiv Şcoala cu clasele I-IV nr.2 şi Grădiniţa cu Program Normal Lilieci, com. Hemeiuşi, ambele din judeţul Bacău, unităţi şcolare partenere în alte proiecte, pentru a planta împreună copăcei şi a desfăşura şi alte activităţi legate de proiect.

  Iau parte la concursul ,,Cine plantează mai mulți copăcei” care cheamă la întrecere copii, părinţi, voluntari, plantarea făcându-se în jurul locuințelor, a terenurilor de joacă sau al unităţilor de învăţământ.

  Evaluarea proiectului:
  – prin cuantificarea numărului de voluntari, participanţi la proiect ;
  – prin contabilizarea numărului de copăcei plantaţi ;
  – prin calcularea numărului de ore dedicate acestor acţiuni şi a sumelor de bani aferente acestora;
  – evidenţierea numărului de articole vestimentare, jucării sau obiecte realizate din materiale refolosibile;
  editarea revistei ,,Preşcolarii, prietenii naturii” conţinând materiale tematice diverse şi multe imagini din activităţile proiectului ce va fi distribuită tuturor preşcolarilor din grădiniţă participanţi la proiect;
  – crearea acestui site are drept scop popularizarea proiectului , a finanţatorului precum şi a celorlaltor activităţi organizate de Asociaţia ,,Albinuţa Veselă”;
  Spectacolul final cu tematică adecvată proiectului va cuprinde: momente artistice, parada costumelor, expoziţie de obiecte şi jucării din materiale refolosibile, expoziţie plastică;
  Se va realiza un DVD cu activităţile proiectului ce va fi prezentat ulterior copiilor şi părinţilor;

  DANS TEMATIC: „FATĂ VERDE” executat de preșcolari de la grupele pregătitoare și mari.
  Instructor: Ed. MUNTEANU MIHAELA

  Comentariile sunt inchise.